حریم خصوصی در منوی دیجیتال م‌نیو

در مِ‌نیو با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی مشترکان قائل هستیم، اطلاعات منو، عکس‌ها، توضیحات و هر محتوایی در دیجی‌منوی مشترک یا اطلاعاتی که از طرف ایشان بصورت محرمانه در اختیار جامگ قرار می‌گیرد، محفوظ و امن بوده و به هیچ عنوان بدون رضایت ایشان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
مشترک مُحِق است که در هر زمان، تمام اطلاعاتی که از وی در دیتابیس این شرکت ذخیره شده را در قالب فایل درخواست کند و یا حتی تقاضای پاک کردن آن‌ها را داشته باشد.
مِ‌نیو حق استفاده‌ی جمعی و آماری (فراداده: مربوط به جمعی از رستوران‌ها نه فقط یک رستوران) از اطلاعات مشترکان، با در نظر گرفتن کامل حقوق مادی و معنوی هر مشترک را بدون خدشه به حریم شخصی ایشان دارد.
مِ‌نیو و مشترک متعهدند که از افشای مستقیم و غیر مستقیم کلیه‌ی اطلاعات تجاری طرف مقابل که به هر نحو به دست آورده‌اند، اعم از اطلاعات فنی، اطلاعات مربوط به مشتریان، ارتباطات تجاری، حساب‌ها، اطلاعات مالی، روش‌های تکنیکی و نیز هر اطلاعات دیگری حین انجام همکاری و یا ترک آن خودداری کنند. در این مورد نمایندگان، عاملین، کارمندها و مستخدمین طرفین در حکم طرفین هستند. بدیهی است افشای هریک از اطلاعات فوق بدون اجازه‌ی کتبی طرف مقابل سبب مسئولیت طرف متخلف خواهد بود.

contact uscontact us